• Târgul ALEATârgul ALEA
  • SustainCoSustainCo
  • Consiliul Județean AlbaConsiliul Județean Alba

Conținut adăugat în în categoria Furnizori de date parteneri.
Ultima actualizare a acestei paginii a fost realizată în 24 July 2015.

Direcția Regională de Statistică Alba

Direcția Regională de Statistică Alba, serviciu public,finanțat de la bugetul de stat, în subordinea Institutului National de Statistică, organizează și întrețin sistemul informațional statistic în profil teritorial.

Direcția Regională de Statistică Alba are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice și constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice și sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicității datelor furnizate de către agenții economici și sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale și nonguvernamentale, care se găsesc sau își desfășoară activitatea pe raza județului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea și diseminarea datelor statistice.