• Târgul ALEATârgul ALEA
  • SustainCoSustainCo
  • Consiliul Județean AlbaConsiliul Județean Alba

Conținut adăugat în în categoria ANERGO Home.
Ultima actualizare a acestei paginii a fost realizată în 2 March 2017.

modele_reciproc_avantajoase_anergo

Schimbările climatice, energia curată și eficientă și protejarea mediului sunt printre cele mai mari provocări ale Uniunii Europene, iar politicile Uniunii Europene, impun atingerea sau depășirea următoarelor ținte până în 2020:

  • PRODUCȚIA TOTALĂ DE ENERGIE: 20% din surse de energie regenerabilă;
  • EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: 20% creștere;
  • EMISII DE CO2 ÎN ATMOSFERĂ: 20% reducere;
  • BIOCOMBUSTIBILI: 10% din totalul combustibililor consumați.

În 2006 Comisia Europeană a adoptat un Plan de Acțiune pentru Eficiență Energetică precum și comunicatul „Planul Eficienței Energetice 2011” pentru a economisi mai multă energie prin măsuri concrete și setul de măsuri propuse vizează crearea unor beneficii substanțiale pentru gospodării, întreprinderi și autorități publice.

Autoritățile locale joacă un rol crucial în atenuarea schimbării climatice, cu atât mai mult cu cât se consideră că 80% din consumul de energie și din emisiile de C02 pot fi influențate de activitatea de management a acestora.

În 2008 Comisia Europeană a lansat Convenția Primarilor, deschisă orașelor Europene de toate dimensiunile, cu scopul de a implica orașul și cetățenii săi în dezvoltarea politicii energetice a Uniunii Europene. Cooperarea dintre părți este esențială pentru îmbunătățirea climatului local și regional, dar și a strategiilor și măsurilor energetice prin controlul asupra poluării.

Autoritățile locale nu dețin direct informații cu privire la consumul de energie de pe teritoriul lor administrativ pentru a-și îndeplini cerințele, și anume, pentru pregătirea, aprobarea, implementarea, evaluarea și actualizarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă 2014-2020, iar furnizorii regionali de date energetice dețin aceste informații. În acest sens, Observatorul Energetic Alba – ANERGO va acționa ca instrument de colaborare bilaterală:

  • Vor fi efectuate schimburi de date cu autoritățile publice
  • Vor fi efectuate schimburi de date cu furnizorii de date energetice

Schimburile de date energetice vor respecta termenii Memorandumului de Cooperare DATA4ACTION și cerințele de raportare impuse în cadrul Convenției Primarilor

ANERGO sprijină municipalitățile care doresc să adere la Convenția Primarilor și care sunt interesate de atingerea obiectivelor privind reducerea consumurilor de energie și a emisiilor de carbon, furnizează suport tehnic și coordonare pentru elaborarea Inventarelor de Emisii și Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED-uri). Autoritățile locale semnatare a Convenției Primarilor trebuie să atingă ținta de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020 și cu 40% până în anul 2030.

Pregătirea Inventarului de Bază al Emisiilor (BEI) pentru autoritatea locală, în calitatea sa de participant în cadrul Convenției Primarilor este esențială deoarece Inventarul este instrumentul care permite autorității locale să măsoare impactul propriilor acțiuni asupra schimbărilor climatice prin compararea cu Inventarele de Monitorizare ale Emisiilor (MEI) realizate ulterior.

Inventarul de Bază al Emisiilor (BEI) cuantifică emisiile antropice și/sau naturale de C02 din diferite surse, degajate pe teritoriul autorității locale semnatare a Convenției Primarilor în anul menționat al estimării și valorile de emisii prevăzute de acest Inventar sunt defalcate pe diferite domenii (producția locală de electricitate, producția locală de energie termică, consumul de energie electrică și gaz metan la nivelul clădirilor municipale și rezidențiale, consumul mediu de combustibil din sectorul transport, generarea energiei electrice sau termice din surse regenerabile, deșeuri și altele) luând în considerare perioada de utilizare, tipul de instalații, tipul de combustibili, și emisiile de CO2 echivalate.

Pregătirea Inventarelor e Emisii necesită aplicarea unei metodologii pentru colectarea informațiilor care nu se bazează în principal pe estimări naționale ci ia în calcul situația consumurilor la nivelul autorității locale, procesul de colectare a informațiilor trebuie să fie bine documentat și disponibil în mod public astfel încât metoda de elaborare pentru Inventarul de Bază al Emisiilor (BEI) să fie transparentă, iar autoritatea locală să aibă încredere în Inventar.

Primul Observator Energetic Regional din România – ANERGO este o structură din interiorul Agenției Locale a Energiei Alba ce are rolul de a colecta, stoca și procesa date energetice primite de la autoritățile locale și de la furnizorii regionali de date energetice. Observatorul își va adapta serviciile și pentru componenta climatică a noilor Planuri de Acțiune Pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC).

Accesul autorităților locale la date energetice de calitate

ANERGO are rolul de a facilita accesul la date energetice a autorităților publice locale prin stabilirea unor acorduri bilaterale care implică autorități publice și furnizori de date energetice.
Observatorul va furniza la cerere, oricărei autorități publice care a semnat Memorandumul de Cooperare cu ANERGO, date energetice relevante pentru realizarea Inventarelor de Emisii solicitate semnatarilor Convenției Primarilor.

ANERGO va solicita în numele autorității locale partenere, date energetice de la orice furnizor de date care poate transmite informații privind teritoriul administrat de autoritatea locală incluzând date privind consumul de energie electrică, consumul de gaze naturale, date din domeniul transporturilor și altele. Autoritățile locale partenere vor furniza observatorului date energetice aferente clădirilor și serviciilor proprii. Pe baza acestor date autoritățile locale partenere vor primi la cerere rapoarte energetice pentru consumurile proprii.

Observatorul Energetic va realiza procesarea datelor primare primite de la furnizorii de date energetice și de la autoritățile locale partenere. Prelucrarea datelor energetice presupune procese de corecție, corelare și adaptare la formatele de raportare solicitate de Convenția Primarilor. Pe baza datelor energetice obținute se vor putea estima tendințele de consum și se va putea evalua impactul asuprea mediului.

Inventarele de emisii sunt rapoarte cu ajutorul cărora emisiile de CO2 sunt repartizate pe mai multe categorii categorii, pe baza consumurilor energetice din cadrul acestora. Inventarele de emisii cuantifică dioxidul de carbon din atmosferă aferent consumurilor de energie electrică, gaz metan lemne de foc și transporturi (benzină, motorină). Dimensionarea acțiunilor din Planurile de Energie Durabilă dezvoltate de către autoritățile locale trebuie să aibă ca referință inventarele de emisii astfel obținute, având ca obiectiv diminuarea efectelor negative asupra mediului.